Okul Öncesi Etkinliklerimiz ve Sosyal Etkinliklerimiz

turkce dil

Türkçe dil etkinleriyle öğrencilerimizin; Türkçeyi düzgün kullanma, kendini doğru ifade etme, sözcük dağarcığını geliştirme, problem çözme, yaratıcı ve farklı düşünme becerisi  sağlama, dinleme, Hayal gücünü geliştirme, Quatro tekniği ile verilen konu hakkında tartışma ve görüşünü savunma, fikir belirtme, Akıcı ve hızlı düşünme, paylaşma ve sıra bekleme becerileri kazanmaları hedeflenir.

Türkçe Dil Etkinlikleri; Şiir,tekerleme,bilmece,parmak oyunu,pandomim,hikaye oluşturma,hikaye anlatma,grup sohbeti gibi etkinliklerdir.

okumayazmaya haz

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla; dikkati bir konuya yoğunlaştırma, dikkat süresini uzatma, verilen yönergeleri doğru anlama ve uygulama, el-göz koordinasyonunu geliştirme becerileri kazandırmak hedeflenir.

1.BASAMAK
* Kol,bilek,dirsek,parmak şeklinde sıralanmış etkinlik zincirleri ile başlamak ve bunları güçlendirici aktiviteler uygulamak(büyük motor gelişimden küçük motor gelişimine doğru)

* Kolları ile havada daireler çizmek,dirsekleri ile dokunarak yerde yürümek,bilekleri güçlendirmek için aç-kapa,ileri-geri gibi egzersizler yapmak vb…

2.BASAMAK
*Bu aşamada çocukların küçük motor kaslarını destekleyici bol sayıda etkinlik planlamaktır.
*Kağıt buruşturma,hamur çalışmaları,ip çalışmaları,iz çıkarma çalışmaları,boncuk vb. malzemeleri ipe dizme çalışmaları.

3.BASAMAK
*Çocukların kalem tutma ve masada oturmayı kavrama becerileri belli bir noktaya ulaştığında;
*Nokta birleştirme çalışmaları,
*Kağıt yada kitap üzerinde çizgi çalışmaları yapılır.

 5 Yaş ve Hazırlık Sınıflarına Okuma Yazmaya Hazırlık Dersi İlkokul Öğretmeni eşliğinde verilmektedir.

kavramÇocuklar kavramları nasıl öğrenir: Kavramlar bilginin yapıtaşlarıdır. Küçük yaşlarda gelişmeye başlayan kavramlardan bazıları şunlardır: Birebir eşleştirme, konum duygusu, sayı ve sayma, şekil, mantıksal sınıflandırma, karşılaştırma, parça ve bütünler. Bu temel kavramlar daha sonra daha karmaşık sıralama ve örüntü bulma, gruplar ve sembolleri ilişkilendirme, somut ekleme ve çıkarma gibi kavramlarla uygulanırlar.

Çocuklar kavramları üç tür öğrenme deneyimi ile kazanırlar:
a) Çocuk tarafından başlatılan ve kontrol edilen deneyimler. Örn: parçaları birleştirme, kum veya su dökme veya bir oyuncak bebeğin çay partisi için masayı kurma ve toplama.
b) Bir yetişkinin veya büyük bir çocuğun doğal aktiviteler esnasında eski bilgilerin desteklenmesi, uygulanması veya genişlemesine neden olan bir soru sorması veya yorum yapmasıyla kazanılan deneyimler
c)Yapılandırılmış, önceden planlanmıştır ve bir miktar doğrudan öğretme içerir.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği-Fen ve Doğa Etkinliği-Matematik Etkinliği 3 ve 4 yaş gruplarımızda KAVRAM ETKİNLİĞİ adı altında toplanır.

matematik

Çocukların Matematik becerilerini destekleyen oyunlar uygulayarak eğlenirken öğrenmelerine yardımcı olan etkinliklerdir.

Matematik etkinliklerinin temel kavram ve becerileri; Birebir eşleştirme, sayı duygusu ve sayma, mantık ve sınıflandırma, karşılaştırma, şekiller, konum ilişkileri ve parça-bütünler temeliyle yapılan çalışmalardır.

Grafik hazırlama, geometrik şekilleri tanıma,nesneleri sayabilme, nesnelerle basit toplama ve çıkarma yapabilme,Parça-bütün ilişkisini kavrayabilme, zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme, nesneleri ölçebilme hedefleri matematik etkinlikleriyle kazandırılır.

fenve doga

Fen ve doğa etkinliklerinin temelini canlılar oluşturur.İnsanlar,bitkiler,hayvanlar. Dış görünüşleri,yaşam şekilleri,beslenme şekilleri,diğer canlılarla benzer ve farklı yönleriyle ayrıntılı şekilde ele alınır

Hava,toprak,su,ses,ışık gibi doğa olayları,bilim adamları ve icatlar, yaşadığımız dünya,uzay ve diğer gezegenler, fen deneyleri,proje çalışmaları,sunumlar,çevre gezileriyle çocukların doğal merakları desteklenerek, yaşadıkları dünyayı algılamaları sağlanır.

sanaetkinlii

Sanat etkinlerimiz; serbest boyama,konulu boyama, kağıt işleri (Kesme,katlama,yuvarlama v.b)  yoğurma maddeleriyle çalışmalar, artık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu çalışmalar ve proje çalışmalarından oluşur.

El- göz koordinasyonu kazanma,duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etme,estetik duygusuna sahip olma, yaratıcı düşünme, nesneleri gerçek amacının dışında kullanabilme, farklı ürün oluşturabilme, çevresindeki güzelliklerin farkına varma becerileri kazanmaları  hedeflenir. Bu etkinlikler,Aktif öğrenme teknikleriyle daha yaratıcı ve belli bir kalıba bağlı kalmaksızın yapılan özgün tekniklerle daha eğlenceli bir durum halini alır. Farklı düşünme scamper tekniği ile çocuğun kalıp dışına çıkarak yaratıcı ürünleri resmetmesi istenir. Yuvarlak masa tekniği ile grup halinde işbirliği ile yeni ürünler oluşturulur.Tereyağ-ekmek tekniği ile verilen malzemelerle yeni ürünler oluşturmaları ve sergilemeleri  istenir.

serbest zamanSerbest zaman etkinlikleri öğrencilerin okula ilk geliş saatlerine  ve okuldan ayrılmadan önceki son saatlerine denk gelir. Çocukların kendi istekleri doğrultusunda ilgi köşelerinde bireysel veya grup olarak oyun oynama zamanıdır. 

Serbest zaman etkinlikleri çocuğun kendisini ifade etmesini sağlama,paylaşma, işbirliği, başladığı işi bitirme,sorumluluk alma ve aldığı sorumluluğu yerine getirme becerilerinin gelişmesini hedefler.

Öğretmen bu çalışma anında gözlem yapar gerekli durumlarda çocuklara rehberlik eder.

oyun ve hare

Oyun çocuğun en temel ihtiyaçlarından biri olup,duygusal yönden gelişimine katkıda bulunur.Çocuk oyun oynayarak yaşadığı dünyayı algılar.Kişiliğinin gelişmesinde ve  oluşmasında önemli bir etken olan oyun, çocuğun yaparak yaşarak öğrendiklerinin kalıcı olmasını sağlar.

Çocuk kendini daha iyi ifade etmeyi,başkalarının tercihlerine saygı duymayı,paylaşmayı,sıra beklemeyi,iş birliği yapmayı,kurallara uymayı,lider olmayı,lideri izlemeyi,büyük ve küçük kaslarını etkin olarak kullanmayı oyun oynayarak öğrenir.

Çocuğa verilmek  istenen tüm kazanımlar Oyun yoluyla davranışa dönüştürülür.

Okul öncesi dönem, bireyin zihinsel, kültürel, duygusal ve bedensel gelişiminin en hızlı olduğu ve eğitime en elverişli olduğu dönemlerden birisidir. Bu anlamda, dil eğitiminin kalıcılığı da yadsınamaz.

İlköğretim çağına gelmiş ancak daha önce İngilizce ile ilgili önbilgisi olmayan bireyler, İlköğretimde ve sonrasında da çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedirler.

Okul öncesinde bireyin, kendi dilinden başka bir dilin varlığını hissetmesi ve bu dile karşı olumlu tutum geliştirmesi, sonraki zamanlarda dili öğrenmesini daha da kolaylaştıracaktır. Bu anlamda 3-4 yaş farkındalığı hissetme,5-6 yaş dil ile direkt olarak etkileşime girme  dönemleridir.

Çocuklar Yabancı Dil Öğrenirken;

 • Eğitim materyali ile direkt etkileşime girilmesi,
 • Nesne hakkında etkileyici görsellerden faydalanılması,
 • Öğrenme materyalini ana dile sahip konuşmacılardan dinlemesi,
 • Öğrenciye sürekli tekrar imkanı sağlanması,
 • Materyalle ilgili oyunlar ve aktiviteler öğrenilenlerin kalıcılığını sağlar.
santran

Çocuklarımızı  hayata hazırlamada etkili bir araç olan satranç her yaşta yapılabilen bir etkinliktir.

5-6 yaşında satranç oynamaya başlayan çocuklar akranlarına göre daha şanslıdır.
Çünkü satranç çocukların zihinsel faaliyetlerinin üst seviyeye çıkmasını sağlarken, matematiksel zekanın açığa çıkmasına katkı sağlar. Dikkatin toplanmasına,çocuklarımızın zamanı etkili ve doğru kullanmasına yardımcı olur.Hafızayı güçlendirir.

Çocuklarımızı satrançla tanıştırarak, günlük hayatta kazandırmayı hedeflediğimiz bir çok davranışı eğlenerek ,hoşça vakit geçirerek ve oynayarak kazanmalarını sağlayabiliriz.

Centilmenlik,sabırlı olmak,kendi başına karar verme becerisi Satranç etkinliğiyle desteklenir.

Satrançta öğrencilere etkin bir öğrenme ortamı sağlanıldığı için işin çoğunu öğrenciler kendileri yaparlar.Bu da özgüvenli bir birey olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilmeyi sağlar.

Her yıl bahar aylarında 5 ve 6 yaşlara yönelik Geleneksel Satranç Şenliği yapılır. Ailelerinde katıldığı bu etkinlikle  kurum öğrencilerinin misafir öğrencilerle birlikte farklı bir deneyim yaşamaları sağlanır. 

muzik

Çocukların müziksel yetenekleri hangi seviyede  olursa olsun, hayatlarında müzik vardır. Bireysel olarak ya da toplu biçimde müzik aleti çalmak / şarkı söylemek,  dans etmek, müzik dinlemek bunlardan  bazılarıdır. Çocuğu bunlardan kendisini en iyi ifade edebileceği hangisi ise ona yönlendirmek ve genel bir müzik sevgisi, beğenisi kazandırmak özellikle okul öncesinde yapılması gereken etkinliklerdendir.

Çocukta dil gelişimi okul öncesinde gerçekleşir. Bu gelişimi destekleyen en güzel araçlardan biride şarkılardır.

Müzik çocuğun sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin, gurupla söylerken; sesini kullanmayı ve denetlemeyi keşfeder, uyum becerisini geliştirir, işbirliğine dair disiplin kazandırır.

bale

Tüm klasik ve modern dansların temelini oluşturan bale, çocukların ruhsal, bedensel ve sanatsal gelişimlerinde çok önemli bir role sahiptir. Küçük yaşta bale eğitimine başlayan çocukların en büyük kazanımları, müziğin ritmine ayak uydurabilme, ritmik duyuş, estetik bir duruş sanatsal bir beden eğitimi ve diğer danslara kolay adapte olabilme özellikleridir.

Baleye en uygun başlama yaşı 4 tür.48 ayını tamamlamış olması tavsiye edilmektedir. çünkü çocukların kaba kas motor gelişimi ancak bu yaştan sonra bale hareketlerini yapabilecek seviyeye gelir. Daha önce verilecek eğitim çocuğu hem yorar hem de yapamadığı düşüncesine kapılarak kendine güvenini kaybetmesine neden olur.

Balenin Çocuklar İçin Kazanımları;

 • Daha esnek, daha ince, daha zarif, daha sağlam ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmayı sağlar.
 • Duruşu düzeltir ve dik durmayı sağlar.
 • Zarafet ve asalet kazandırmak için iyi bir eğitimdir.
 • Müzik kulağını geliştirme, koordinasyon ve toplu olarak hareket etme yeteneklerini kazandırır.
 • Çocuğun sosyalleşmesine yardımcıdır.
 • Sanatla iç içe büyürler ve bakış açıları farklı olur.
 • Özgüven duygusunu geliştirir.
 • Planlı ve programlı bir yaşam kazanmasını sağlar, disiplin ufak yaşlardan itibaren oturmaya başlar.

 

sosyal beceri ve koordi

Okul öncesi sosyal beceri ve koordinasyon eğitimi; çocukların eklem hareket genişliklerini arttırarak, temel vücut hareketlerinin koordineli ve amaca uygun olarak yapılmasını amaçlar.Yürüme,koşma, zıplama, atma, yakalama,sekme,tutma,ağırlık aktarma gibi temel vücut eklem hareketleri yaş grubu özelliklerine uygun olarak planlanmış, belli parkurlarda tekrar metodu ile öğretilir.

Bu Eğitimde Okul Öncesi Çocuklarına; 5 temel motor beceri eğitimi verilir.

Bunlar;

Denge Motor Becerisi

Koordinasyon Motor Becerisi

Kuvvet Motor Becerisi

Sürat Motor Becerisi

Çabukluk Motor Becerisi

Sosyal Beceri Ve Koordinasyon Eğitiminin Çocuklar İçin Kazanımları;

 • Vücutlarının farkına varabilme.
 • Eklem sınırlılıklarını anlayabilme.
 • Talep edilen hareketi kavrama ve amaca uygun olarak yapabilme.
 • Motor beceri özelliklerinin geliştirebilme.

 

art cim

Artistik Jimnastik; hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle başlama yaşı 4 yaş olduğu için tüm sporların öncesinde yer alabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır.

Artistik Cimnastiğin Çocuklar İçin Kazanımları;

 • Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi, 
 • Sinir-kas koordinasyonunun mükemmel seviyeye ulaşabilmesi,
 • Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanabilme,
 • Daha sosyal ve dışa dönük bireyler,
 • Hareketli çocuklarda daha sakin davranış durumu,
 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi,
 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme,
 • İletişim kuramayan çocuklarda sosyalleşebilme,
 • Yaşıtları arasında daha aktif ve girişken olabilme,
 • Yaşıtlarına oranla her alanda daha fazla başarı gösterebilme,
 • Yaşıtlarına göre daha olgun ve sorumluluk sahibi olabilme…